Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Reservlista - Handläggare i tullfrågor

Reservlista - Handläggare i tullfrågor

Reservlistan har offentliggjorts på vår webbplats.

Du kan läsa mer om kvoterna och hur institutionerna rekryterar på sidan för godkända sökande.

Publicerat den : 05/08/2019 - 16:28
Senaste uppdatering : 05/08/2019 - 16:29