Членове на конкурсната комисия - Специалисти по юридически проучвания – Юристи – кипърско право

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Wolfgang Rosch

Заместник-председател

Olsson Jerker

Членове

Panagiotis Paraskevas

Elisabeta Gheorghiu

Nele Hoekx

Заместник-членове

Skinner Tom

Uta Biskup

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 07/08/2019 - 16:34
Дата на актуализацията : 17/09/2020 - 15:45