Valikukomisjoni liikmed - Õigusalase uurimistöö spetsialistid – Juristid – Küprose (CY) õigus

Tuletame teile meelde, et valikukomisjonide töö ja arutelud on konfidentsiaalsed ning kõigil, kes ei ole valikukomisjoni liikmed, on keelatud liikmetega ühendust võtta; üksnes kandidaadid, kes kasutavad neile võimaldatud kaebuse esitamise õigust, võivad (EPSO vahendusel) kirjalikult ja kooskõlas avalike konkursside üldeeskirjades sätestatud menetlustega esitada valikukomisjoni esimehele oma seisukohad.

Esimees

Wolfgang Rosch

Esimehe asendaja

Olsson Jerker

Liikmed

Panagiotis Paraskevas

Elisabeta Gheorghiu

Asendusliikmed

Nele Hoekx

Uta Biskup

Avaldamise kuupäev : 07/08/2019 - 16:34
Ajakohastatud : 10/10/2019 - 16:05