Članovi povjerenstva za odabir - Stručnjaci u području pravnog istraživanja – pravnici – ciparsko (CY) pravo

Napominjemo da su rad i odluke svakog povjerenstva za odabir povjerljivi te da je osobama koje nisu članovi povjerenstva zabranjen svaki pokušaj kontakta s članovima povjerenstva. Samo kandidati koji ostvaruju svoje pravo na žalbu mogu se (preko EPSO-a), pisanim putem i u skladu s postupcima utvrđenima u Općim pravilima otvorenih natječaja, obratiti predsjedniku povjerenstva za odabir.

Predsjednik

Wolfgang Rosch

Zamjenik predsjednika

Olsson Jerker

Članovi

Panagiotis Paraskevas

Elisabeta Gheorghiu

Nele Hoekx

Zamjenici članova

Skinner Tom

Uta Biskup

 

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 07/08/2019 - 16:34
Datum zadnjeg ažuriranja : 17/09/2020 - 15:45