Atlases komisijas locekļi - Juridiskās izpētes speciālisti – juristi – Kipras (CY) tiesību akti

Atgādinām, ka visu atlases komisiju darbs un apspriedes ir konfidenciālas un neviena persona, kura nav atlases komisijas loceklis, nedrīkst mēģināt sazināties ar kādu komisijas locekli; tikai tie kandidāti, kuri izmanto pārsūdzības tiesības, ar saviem protestiem drīkst (caur EPSO) rakstiski un ievērojot procedūras, kas izklāstītas atklātos konkursus reglamentējošajos vispārīgajos noteikumos, vērsties pie atlases komisijas priekšsēdētāja.

Priekšsēdētājs

Wolfgang Rosch

Priekšsēdētāja aizvietotājs

Olsson Jerker

Locekļi

Panagiotis Paraskevas

Elisabeta Gheorghiu

Nele Hoekx

Locekļu aizvietotāji

Skinner Tom

Uta Biskup

 

Publicēšanas datums : 07/08/2019 - 16:34
Atjauninājuma datums : 17/09/2020 - 15:45