Juryleden - Specialisten in juridisch onderzoek – Juristen – Cypriotisch (CY) recht

We wijzen u erop dat het werk en de beraadslagingen van alle jury’s vertrouwelijk zijn en dat het verboden is contact op te nemen met juryleden. Alleen kandidaten die gebruik maken van hun recht van bezwaar, mogen via EPSO en overeenkomstig de procedure van de algemene bepalingen betreffende algemene vergelijkende onderzoeken hun bezwaren schriftelijk kenbaar maken aan de voorzitter van de jury.

Voorzitter

Wolfgang Rosch

Plaatsvervangend voorzitter

Olsson Jerker

Leden

Panagiotis Paraskevas

Elisabeta Gheorghiu

Nele Hoekx

Plaatsvervangende leden

Skinner Tom

Uta Biskup

Publicatiedatum : 07/08/2019 - 16:34
Datum update : 17/09/2020 - 15:45