Członkowie komisji konkursowej - Specjaliści w dziedzinie analiz prawnych – Prawnicy – Prawo cypryjskie (CY)

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Wolfgang Rosch

Zastępca przewodniczącego 

Olsson Jerker

Członkowie

Panagiotis Paraskevas

Elisabeta Gheorghiu

Nele Hoekx

Zastępcy członków

Skinner Tom

Uta Biskup

Data publikacji : 07/08/2019 - 16:34
Data aktualizacji : 17/09/2020 - 15:45