Člani natečajne komisije - Strokovnjaki za pravne raziskave – Pravniki – Ciprsko (CY) pravo

Opozarjamo, da so delo in odločitve natečajne komisije zaupni in da je osebam, ki niso članice komisije, prepovedano, da kakor koli poskušajo stopiti v stik s člani komisije; samo kandidati, ki uveljavljajo pravico do pritožbe, lahko (prek urada EPSO) pisno in v skladu s postopki, določenimi v Splošnih pravilih za javne natečaje, predložijo svoje pripombe predsedujočemu natečajne komisije.

Predsedujoči

Wolfgang Rosch

Namestnik predsedujočega

Olsson Jerker

Člani

Panagiotis Paraskevas

Elisabeta Gheorghiu

Nele Hoekx

Nadomestni člani

Skinner Tom

Uta Biskup

 

Datum objave : 07/08/2019 - 16:34
Datum posodobitve : 17/09/2020 - 15:45