Uttagningskommitténs medlemmar - Specialister på rättsutredningar – Jurister – cypriotisk lagstiftning (CY)

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Wolfgang Rosch

Ställföreträdande ordförande

Olsson Jerker

Medlemmar

Panagiotis Paraskevas

Elisabeta Gheorghiu

Ställföreträdande medlemmar

Nele Hoekx

Uta Biskup

Publicerat den : 07/08/2019 - 16:34
Senaste uppdatering : 10/10/2019 - 16:05