Členové výběrové komise - Odborníci na právní výzkum – Právníci – Řecké právo (EL)

Připomínáme, že práce a rozhodnutí  všech výběrových komisí jsou tajné a že osobám, které nejsou členy komise, je zakázáno členy komise jakkoli kontaktovat. Na předsedu komise se smí obracet  pouze uchazeči, jimž náleží právo odvolání, a to prostřednictvím Úřadu EPSO, písemně a v souladu s postupem stanoveným v Obecných pravidlech platných pro otevřená výběrová řízení.

Předseda/předsedkyně

Wolfgang Rosch

Předseda/předsedkyně – náhradník

Olsson Jerker

členové

Nele Hoekx

Fani Karayanni

Panagiotis Paraskevas

náhradníci

Tom Skinner

Eleftheria Vrakotsoli

Datum příspěvku : 07/08/2019 - 16:37
Datum poslední aktualizace : 17/09/2020 - 15:49