Medlemmer af udvælgelseskomitéen - Specialister i juridisk analyse - jurister - græsk (EL) lovgivning

Vi minder om, at udvælgelseskomitéens arbejde og drøftelser er fortrolige, og at det er forbudt at forsøge at kontakte komitéens medlemmer, medmindre man selv er medlem af komitéen. Kun ansøgere, som benytter sig af retten til at klage, må (via EPSO), skriftligt og i henhold til procedurerne, som er fastsat i  de generelle regler for almindelige udvælgelsesprøver, fremsætte deres bemærkninger til formanden for udvælgelseskomitéen.

Formand

Wolfgang Rosch

Næstformand

Olsson Jerker

Medlemmer

Nele Hoekx

Fani Karayanni

Panagiotis Paraskevas

Suppleanter

Tom Skinner

Eleftheria Vrakotsoli

 

Publiceret den : 07/08/2019 - 16:37
Seneste opdatering : 17/09/2020 - 15:49