Μέλη της εξεταστικής επιτροπής - Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Ελληνικό (EL) δίκαιο

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εργασίες και οι συσκέψεις της εξεταστικής επιτροπής είναι απόρρητες. Οποιοσδήποτε δεν αποτελεί μέλος της απαγορεύεται να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με μέλος της εξεταστικής επιτροπής. Μόνο οι υποψήφιοι που ασκούν το δικαίωμα προσφυγής μπορούν (μέσω της EPSO), εγγράφως και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζουν οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς, να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής.

Πρόεδρος

Wolfgang Rosch

Αναπληρωτής πρόεδρος

Olsson Jerker

Μέλη

Nele Hoekx

Fani Karayanni

Panagiotis Paraskevas

Αναπληρωματικά μέλη

Tom Skinner

Eleftheria Vrakotsoli

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 07/08/2019 - 16:37
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 17/09/2020 - 15:49