Valikukomisjoni liikmed - Õigusalase uurimistöö spetsialistid – Juristid – Kreeka (EL) õigus

Tuletame teile meelde, et valikukomisjonide töö ja arutelud on konfidentsiaalsed ning kõigil, kes ei ole valikukomisjoni liikmed, on keelatud liikmetega ühendust võtta; üksnes kandidaadid, kes kasutavad neile võimaldatud kaebuse esitamise õigust, võivad (EPSO vahendusel) kirjalikult ja kooskõlas avalike konkursside üldeeskirjades sätestatud menetlustega esitada valikukomisjoni esimehele oma seisukohad.

Esimees

Wolfgang Rosch

Esimehe asendaja

Olsson Jerker

Liikmed

Nele Hoekx

Fani Karayanni

Panagiotis Paraskevas

Asendusliikmed

Tom Skinner

Eleftheria Vrakotsoli

Avaldamise kuupäev : 07/08/2019 - 16:37
Ajakohastatud : 17/09/2020 - 15:49