Članovi povjerenstva za odabir - Stručnjaci u području pravnog istraživanja – pravnici – grčko (EL) pravo

Napominjemo da su rad i odluke svakog povjerenstva za odabir povjerljivi te da je osobama koje nisu članovi povjerenstva zabranjen svaki pokušaj kontakta s članovima povjerenstva. Samo kandidati koji ostvaruju svoje pravo na žalbu mogu se (preko EPSO-a), pisanim putem i u skladu s postupcima utvrđenima u Općim pravilima otvorenih natječaja, obratiti predsjedniku povjerenstva za odabir.

Predsjednik

Wolfgang Rosch

Zamjenik predsjednika

Olsson Jerker

Članovi

Nele Hoekx

Fani Karayanni

Panagiotis Paraskevas

Zamjenici članova

N/A

 

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 07/08/2019 - 16:37
Datum zadnjeg ažuriranja : 10/10/2019 - 16:04