Atrankos komisijos nariai - Teisinių tyrimų specialistai - Teisininkai - Graikijos (EL) teisė

Norėtume priminti, kad visų atrankos komisijų darbas ir svarstymai yra konfidencialūs ir ne komisijos nariams draudžiama bandyti susisiekti su kuriuo nors iš komisijos narių. Tik kandidatai, besinaudojantys savo teise teikti skundus, gali (per EPSO) raštu ir laikydamiesi Viešiesiems konkursams taikytinose bendrosiose taisyklėse nustatytos tvarkos kreiptis į atrankos komisijos pirmininką.

Pirmininkas

Wolfgang Rosch

Pakaitinis pirmininkas

Olsson Jerker

Nariai

Nele Hoekx

Fani Karayanni

Panagiotis Paraskevas

Pakaitiniai nariai

Tom Skinner

Eleftheria Vrakotsoli

Paskelbimo data : 07/08/2019 - 16:37
Atnaujinta : 17/09/2020 - 15:49