Membri tal-bord tal-għażla - Speċjalisti fir-riċerka legali - Avukati - Il-liġi Griega (EL)

Nixtiequ nfakkruk li x-xogħol u d-deliberazzjonijiet tal-bordijiet ta' selezzjoni kollha huma konfidenzjali u hu pprojbit li kwalunkwe persuna li mhix membru tal-bord li tagħmel kwalunkwe tentattiv biex tikkuntattja lill-membru tal-bord; il-kandidati biss li jeżerċitaw id-drittijiet ta' appell li huma miftuħin għalihom jistgħu  (permezz ta' EPSO), bil-miktub u skont il-proċeduri stabbiliti fir-Regoli Ġenerali li jirregolaw il-kompetizzjonijiet miftuħa, jagħmlu r-rappreżentazzjonijiet tagħhom liċ-Chairperson tal-bord tas-selezzjoni.

Chairperson

Wolfgang Rosch

Chairperson alternattiv

Olsson Jerker

Membri

Nele Hoekx

Fani Karayanni

Panagiotis Paraskevas

Membri alternattivi

Tom Skinner

Eleftheria Vrakotsoli

 

Data tal-post : 07/08/2019 - 16:37
Aġġorna d-data : 17/09/2020 - 15:49