Członkowie komisji konkursowej - Specjaliści w dziedzinie analiz prawnych – Prawnicy – Prawo greckie (EL)

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Wolfgang Rosch

Zastępca przewodniczącego 

Olsson Jerker

Członkowie

Nele Hoekx

Fani Karayanni

Panagiotis Paraskevas

Zastępcy członków

N/A

Data publikacji : 07/08/2019 - 16:37
Data aktualizacji : 10/10/2019 - 16:04