Członkowie komisji konkursowej - Specjaliści w dziedzinie analiz prawnych – Prawnicy – Prawo greckie (EL)

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Wolfgang Rosch

Zastępca przewodniczącego 

Olsson Jerker

Członkowie

Nele Hoekx

Fani Karayanni

Panagiotis Paraskevas

Zastępcy członków

Tom Skinner

Eleftheria Vrakotsoli

Data publikacji : 07/08/2019 - 16:37
Data aktualizacji : 17/09/2020 - 15:49