Člani natečajne komisije - Strokovnjaki za pravne raziskave – Pravniki – Grško (EL) pravo

Opozarjamo, da so delo in odločitve natečajne komisije zaupni in da je osebam, ki niso članice komisije, prepovedano, da kakor koli poskušajo stopiti v stik s člani komisije; samo kandidati, ki uveljavljajo pravico do pritožbe, lahko (prek urada EPSO) pisno in v skladu s postopki, določenimi v Splošnih pravilih za javne natečaje, predložijo svoje pripombe predsedujočemu natečajne komisije.

Predsedujoči

Wolfgang Rosch

Namestnik predsedujočega

Olsson Jerker

Člani

Nele Hoekx

Fani Karayanni

Panagiotis Paraskevas

Nadomestni člani

N/A

 

Datum objave : 07/08/2019 - 16:37
Datum posodobitve : 10/10/2019 - 16:04