Članovi povjerenstva za odabir - Stručnjaci u području pravnog istraživanja – pravnici – mađarsko (HU) pravo

Napominjemo da su rad i odluke svakog povjerenstva za odabir povjerljivi te da je osobama koje nisu članovi povjerenstva zabranjen svaki pokušaj kontakta s članovima povjerenstva. Samo kandidati koji ostvaruju svoje pravo na žalbu mogu se (preko EPSO-a), pisanim putem i u skladu s postupcima utvrđenima u Općim pravilima otvorenih natječaja, obratiti predsjedniku povjerenstva za odabir.

Predsjednik

Pedro Cabral

Zamjenik predsjednika

Mónika Szabó

Članovi

Zsófia Asztalos

Emese  Boros Peklár

Peter Ötvös

Zamjenici članova

Angela Juhasz-Toth

Hajnal Balogh

 

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 07/08/2019 - 16:39
Datum zadnjeg ažuriranja : 07/08/2019 - 16:48