Atlases komisijas locekļi - Juridiskās izpētes speciālisti – juristi – Ungārijas (HU) tiesību akti

Atgādinām, ka visu atlases komisiju darbs un apspriedes ir konfidenciālas un neviena persona, kura nav atlases komisijas loceklis, nedrīkst mēģināt sazināties ar kādu komisijas locekli; tikai tie kandidāti, kuri izmanto pārsūdzības tiesības, ar saviem protestiem drīkst (caur EPSO) rakstiski un ievērojot procedūras, kas izklāstītas atklātos konkursus reglamentējošajos vispārīgajos noteikumos, vērsties pie atlases komisijas priekšsēdētāja.

Priekšsēdētājs

Pedro Cabral

Priekšsēdētāja aizvietotājs

Mónika Szabó

Locekļi

Zsófia Asztalos

Emese  Boros Peklár

Peter Ötvös

Locekļu aizvietotāji

Angela Juhasz-Toth

Hajnal Balogh

 

Publicēšanas datums : 07/08/2019 - 16:39
Atjauninājuma datums : 07/08/2019 - 16:48