Membri tal-bord tal-għażla - Speċjalisti fir-riċerka legali - Avukati - Il-liġi Ungeriża (HU)

Nixtiequ nfakkruk li x-xogħol u d-deliberazzjonijiet tal-bordijiet ta' selezzjoni kollha huma konfidenzjali u hu pprojbit li kwalunkwe persuna li mhix membru tal-bord li tagħmel kwalunkwe tentattiv biex tikkuntattja lill-membru tal-bord; il-kandidati biss li jeżerċitaw id-drittijiet ta' appell li huma miftuħin għalihom jistgħu  (permezz ta' EPSO), bil-miktub u skont il-proċeduri stabbiliti fir-Regoli Ġenerali li jirregolaw il-kompetizzjonijiet miftuħa, jagħmlu r-rappreżentazzjonijiet tagħhom liċ-Chairperson tal-bord tas-selezzjoni.

Chairperson

Pedro Cabral

Chairperson alternattiv

Mónika Szabó

Membri

Zsófia Asztalos

Emese  Boros Peklár

Peter Ötvös

Membri alternattivi

Angela Juhasz-Toth

Hajnal Balogh

 

Data tal-post : 07/08/2019 - 16:39
Aġġorna d-data : 07/08/2019 - 16:48