Członkowie komisji konkursowej - Specjaliści w dziedzinie analiz prawnych – Prawnicy – Prawo węgierskie (HU)

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Pedro Cabral

Zastępca przewodniczącego 

Mónika Szabó

Członkowie

Zsófia Asztalos

Emese  Boros Peklár

Peter Ötvös

Zastępcy członków

Angela Juhasz-Toth

Hajnal Balogh

Data publikacji : 07/08/2019 - 16:39
Data aktualizacji : 07/08/2019 - 16:48