Medlemmer af udvælgelseskomitéen - Specialister i juridisk analyse - jurister - italiensk (IT) lovgivning

Vi minder om, at udvælgelseskomitéens arbejde og drøftelser er fortrolige, og at det er forbudt at forsøge at kontakte komitéens medlemmer, medmindre man selv er medlem af komitéen. Kun ansøgere, som benytter sig af retten til at klage, må (via EPSO), skriftligt og i henhold til procedurerne, som er fastsat i  de generelle regler for almindelige udvælgelsesprøver, fremsætte deres bemærkninger til formanden for udvælgelseskomitéen.

Formand

Celestina Iannone

Næstformand

Erwin Beysen

Medlemmer

Monica Casula

Maria Lucia Peluso

Fabio Pappalardo

Suppleanter

Liina Teras

Gianfranco Gori

 

Publiceret den : 07/08/2019 - 16:41
Seneste opdatering : 07/08/2019 - 16:48