Μέλη της εξεταστικής επιτροπής - Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Ιταλικό (IT) δίκαιο

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εργασίες και οι συσκέψεις της εξεταστικής επιτροπής είναι απόρρητες. Οποιοσδήποτε δεν αποτελεί μέλος της απαγορεύεται να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με μέλος της εξεταστικής επιτροπής. Μόνο οι υποψήφιοι που ασκούν το δικαίωμα προσφυγής μπορούν (μέσω της EPSO), εγγράφως και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζουν οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς, να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής.

Πρόεδρος

Celestina Iannone

Αναπληρωτής πρόεδρος

Erwin Beysen

Μέλη

Monica Casula

Maria Lucia Peluso

Fabio Pappalardo

Αναπληρωματικά μέλη

Liina Teras

Gianfranco Gori

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 07/08/2019 - 16:41
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 07/08/2019 - 16:48