Valintalautakunnan jäsenet - Oikeudellisen tutkimuksen asiantuntijat – Lakimiehet – Italian (IT) lainsäädäntö

On syytä muistaa, että kaikkien valintalautakuntien työskentely ja keskustelut ovat luottamuksellisia, ja että kukaan valintalautakuntaan kuulumaton henkilö ei saa yrittää ottaa yhteyttä valintalautakunnan jäseniin. Ainoastaan muutoksenhakuoikeuttaan käyttävät hakijat voivat (EPSOn kautta) kirjallisesti ja avoimia kilpailuja koskevissa yleisissä säännöissä vahvistettujen menettelyjen mukaisesti esittää huomautuksensa valintalautakunnan puheenjohtajalle.

Puheenjohtaja

Celestina Iannone

Varapuheenjohtaja 

Erwin Beysen

Jäsenet

Monica Casula

Maria Lucia Peluso

Fabio Pappalardo

Varajäsenet

Liina Teras

Gianfranco Gori

Julkaisupäivä : 07/08/2019 - 16:41
Viimeisin päivitys : 07/08/2019 - 16:48