Członkowie komisji konkursowej - Specjaliści w dziedzinie analiz prawnych – Prawnicy – Prawo włoskie (IT)

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Celestina Iannone

Zastępca przewodniczącego 

Erwin Beysen

Członkowie

Monica Casula

Maria Lucia Peluso

Fabio Pappalardo

Zastępcy członków

Liina Teras

Gianfranco Gori

Data publikacji : 07/08/2019 - 16:41
Data aktualizacji : 07/08/2019 - 16:48