Membrii comisiei de evaluare - Specialiști în cercetare juridică – Juriști – Drept italian (IT)

Vă reamintim că activitatea și deliberările comisiilor de evaluare sunt confidențiale și orice încercare a persoanelor care nu fac parte din comisie de a contacta un membru al acesteia este strict interzisă; doar candidații care își exercită dreptul la contestație pot, prin intermediul EPSO, în scris și în conformitate cu procedurile prevăzute în Dispozițiile aplicabile concursurilor generale, să își prezinte observațiile președintelui comisiei de evaluare.

Președinte,

Celestina Iannone

Președinte supleant,

Erwin Beysen

Membri

Monica Casula

Maria Lucia Peluso

Fabio Pappalardo

Membri supleanți

Liina Teras

Gianfranco Gori

 

Data postării : 07/08/2019 - 16:41
Data ultimei actualizări : 07/08/2019 - 16:48