Člani natečajne komisije - Strokovnjaki za pravne raziskave – Pravniki – Italijansko (IT) pravo

Opozarjamo, da so delo in odločitve natečajne komisije zaupni in da je osebam, ki niso članice komisije, prepovedano, da kakor koli poskušajo stopiti v stik s člani komisije; samo kandidati, ki uveljavljajo pravico do pritožbe, lahko (prek urada EPSO) pisno in v skladu s postopki, določenimi v Splošnih pravilih za javne natečaje, predložijo svoje pripombe predsedujočemu natečajne komisije.

Predsedujoči

Celestina Iannone

Namestnik predsedujočega

Erwin Beysen

Člani

Monica Casula

Maria Lucia Peluso

Fabio Pappalardo

Nadomestni člani

Liina Teras

Gianfranco Gori

 

Datum objave : 07/08/2019 - 16:41
Datum posodobitve : 07/08/2019 - 16:48