Uttagningskommitténs medlemmar - Specialister på rättsutredningar – Jurister – italiensk lagstiftning (IT)

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Celestina Iannone

Ställföreträdande ordförande

Erwin Beysen

Medlemmar

Monica Casula

Maria Lucia Peluso

Fabio Pappalardo

Ställföreträdande medlemmar

Liina Teras

Gianfranco Gori

Publicerat den : 07/08/2019 - 16:41
Senaste uppdatering : 07/08/2019 - 16:48