Medlemmer af udvælgelseskomitéen - Specialister i juridisk analyse - jurister- lettisk (LV) lovgivning

Vi minder om, at udvælgelseskomitéens arbejde og drøftelser er fortrolige, og at det er forbudt at forsøge at kontakte komitéens medlemmer, medmindre man selv er medlem af komitéen. Kun ansøgere, som benytter sig af retten til at klage, må (via EPSO), skriftligt og i henhold til procedurerne, som er fastsat i  de generelle regler for almindelige udvælgelsesprøver, fremsætte deres bemærkninger til formanden for udvælgelseskomitéen.

Formand

Erwin Beysen

Næstformand

Liina Teras

Medlemmer

Aleksandrs Gemke

Iveta Strazdina

Lolita Kronberga

Suppleanter

Nele Hoekx

Inese Viškere

 

Publiceret den : 07/08/2019 - 16:42
Seneste opdatering : 17/09/2020 - 15:53