Μέλη της εξεταστικής επιτροπής - Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Λετονικό (LV) δίκαιο

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εργασίες και οι συσκέψεις της εξεταστικής επιτροπής είναι απόρρητες. Οποιοσδήποτε δεν αποτελεί μέλος της απαγορεύεται να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με μέλος της εξεταστικής επιτροπής. Μόνο οι υποψήφιοι που ασκούν το δικαίωμα προσφυγής μπορούν (μέσω της EPSO), εγγράφως και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζουν οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς, να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής.

Πρόεδρος

Erwin Beysen

Αναπληρωτής πρόεδρος

Liina Teras

Μέλη

Aleksandrs Gemke

Iveta Strazdina

Lolita Kronberga

Αναπληρωματικά μέλη

Nele Hoekx

Inese Viškere

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 07/08/2019 - 16:42
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 17/09/2020 - 15:53