Valikukomisjoni liikmed - Õigusalase uurimistöö spetsialistid – Juristid – Läti (LV) õigus

Tuletame teile meelde, et valikukomisjonide töö ja arutelud on konfidentsiaalsed ning kõigil, kes ei ole valikukomisjoni liikmed, on keelatud liikmetega ühendust võtta; üksnes kandidaadid, kes kasutavad neile võimaldatud kaebuse esitamise õigust, võivad (EPSO vahendusel) kirjalikult ja kooskõlas avalike konkursside üldeeskirjades sätestatud menetlustega esitada valikukomisjoni esimehele oma seisukohad.

Esimees

Erwin Beysen

Esimehe asendaja

Liina Teras

Liikmed

Aleksandrs Gemke

Iveta Strazdina

Lolita Kronberga

Asendusliikmed

Nele Hoekx

Inese Viškere

Avaldamise kuupäev : 07/08/2019 - 16:42
Ajakohastatud : 17/09/2020 - 15:53