Članovi povjerenstva za odabir - Stručnjaci u području pravnog istraživanja – pravnici – latvijsko (LV) pravo

Napominjemo da su rad i odluke svakog povjerenstva za odabir povjerljivi te da je osobama koje nisu članovi povjerenstva zabranjen svaki pokušaj kontakta s članovima povjerenstva. Samo kandidati koji ostvaruju svoje pravo na žalbu mogu se (preko EPSO-a), pisanim putem i u skladu s postupcima utvrđenima u Općim pravilima otvorenih natječaja, obratiti predsjedniku povjerenstva za odabir.

Predsjednik

Erwin Beysen

Zamjenik predsjednika

Liina Teras

Članovi

Aleksandrs Gemke

Iveta Strazdina

Lolita Kronberga

Zamjenici članova

Nele Hoekx

Inese Viškere

 

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 07/08/2019 - 16:42
Datum zadnjeg ažuriranja : 17/09/2020 - 15:53