Atrankos komisijos nariai - Teisinių tyrimų specialistai - Teisininkai - Latvijos (LV) teisė

Norėtume priminti, kad visų atrankos komisijų darbas ir svarstymai yra konfidencialūs ir ne komisijos nariams draudžiama bandyti susisiekti su kuriuo nors iš komisijos narių. Tik kandidatai, besinaudojantys savo teise teikti skundus, gali (per EPSO) raštu ir laikydamiesi Viešiesiems konkursams taikytinose bendrosiose taisyklėse nustatytos tvarkos kreiptis į atrankos komisijos pirmininką.

Pirmininkas

Erwin Beysen

Pakaitinis pirmininkas

Liina Teras

Nariai

Aleksandrs Gemke

Iveta Strazdina

Lolita Kronberga

Pakaitiniai nariai

Nele Hoekx

Inese Viškere

Paskelbimo data : 07/08/2019 - 16:42
Atnaujinta : 17/09/2020 - 15:53