Atlases komisijas locekļi - Juridiskās izpētes speciālisti – juristi – Latvijas (LV) tiesību akti

Atgādinām, ka visu atlases komisiju darbs un apspriedes ir konfidenciālas un neviena persona, kura nav atlases komisijas loceklis, nedrīkst mēģināt sazināties ar kādu komisijas locekli; tikai tie kandidāti, kuri izmanto pārsūdzības tiesības, ar saviem protestiem drīkst (caur EPSO) rakstiski un ievērojot procedūras, kas izklāstītas atklātos konkursus reglamentējošajos vispārīgajos noteikumos, vērsties pie atlases komisijas priekšsēdētāja.

Priekšsēdētājs

Erwin Beysen

Priekšsēdētāja aizvietotājs

Liina Teras

Locekļi

Aleksandrs Gemke

Iveta Strazdina

Lolita Kronberga

Locekļu aizvietotāji

Nele Hoekx

Inese Viškere

 

Publicēšanas datums : 07/08/2019 - 16:42
Atjauninājuma datums : 17/09/2020 - 15:53