Juryleden - Specialisten in juridisch onderzoek – Juristen – Lets (LV) recht

We wijzen u erop dat het werk en de beraadslagingen van alle jury’s vertrouwelijk zijn en dat het verboden is contact op te nemen met juryleden. Alleen kandidaten die gebruik maken van hun recht van bezwaar, mogen via EPSO en overeenkomstig de procedure van de algemene bepalingen betreffende algemene vergelijkende onderzoeken hun bezwaren schriftelijk kenbaar maken aan de voorzitter van de jury.

Voorzitter

Erwin Beysen

Plaatsvervangend voorzitter

Liina Teras

Leden

Aleksandrs Gemke

Iveta Strazdina

Lolita Kronberga

Plaatsvervangende leden

Nele Hoekx

Inese Viškere

Publicatiedatum : 07/08/2019 - 16:42
Datum update : 17/09/2020 - 15:53