Członkowie komisji konkursowej - Specjaliści w dziedzinie analiz prawnych – Prawnicy – Prawo łotewskie (LV)

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Erwin Beysen

Zastępca przewodniczącego 

Liina Teras

Członkowie

Aleksandrs Gemke

Iveta Strazdina

Lolita Kronberga

Zastępcy członków

Nele Hoekx

Inese Viškere

Data publikacji : 07/08/2019 - 16:42
Data aktualizacji : 17/09/2020 - 15:53