Člani natečajne komisije - Strokovnjaki za pravne raziskave – Pravniki – Latvijsko (LV) pravo

Opozarjamo, da so delo in odločitve natečajne komisije zaupni in da je osebam, ki niso članice komisije, prepovedano, da kakor koli poskušajo stopiti v stik s člani komisije; samo kandidati, ki uveljavljajo pravico do pritožbe, lahko (prek urada EPSO) pisno in v skladu s postopki, določenimi v Splošnih pravilih za javne natečaje, predložijo svoje pripombe predsedujočemu natečajne komisije.

Predsedujoči

Erwin Beysen

Namestnik predsedujočega

Liina Teras

Člani

Aleksandrs Gemke

Iveta Strazdina

Lolita Kronberga

Nadomestni člani

Nele Hoekx

Inese Viškere

 

Datum objave : 07/08/2019 - 16:42
Datum posodobitve : 17/09/2020 - 15:53