Uttagningskommitténs medlemmar - Specialister på rättsutredningar – Jurister – lettisk lagstiftning (LV)

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Erwin Beysen

Ställföreträdande ordförande

Liina Teras

Medlemmar

Aleksandrs Gemke

Iveta Strazdina

Lolita Kronberga

Ställföreträdande medlemmar

Nele Hoekx

Inese Viškere

Publicerat den : 07/08/2019 - 16:42
Senaste uppdatering : 17/09/2020 - 15:53