Членове на конкурсната комисия - Специалисти по юридически проучвания – Юристи – полско право

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Pedro Cabral

Заместник-председател

Helena Cardoso

Членове

Dorota Schaack

Pawel Szajkowski

Arkadiusz  Michalczyk

Заместник-членове

Liina Teras

Katarzyna Sztranc-Slawiczek

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 07/08/2019 - 16:43
Дата на актуализацията : 07/08/2019 - 16:46