Členové výběrové komise - Odborníci na právní výzkum – Právníci – Polské právo (PL)

Připomínáme, že práce a rozhodnutí  všech výběrových komisí jsou tajné a že osobám, které nejsou členy komise, je zakázáno členy komise jakkoli kontaktovat. Na předsedu komise se smí obracet  pouze uchazeči, jimž náleží právo odvolání, a to prostřednictvím Úřadu EPSO, písemně a v souladu s postupem stanoveným v Obecných pravidlech platných pro otevřená výběrová řízení.

Předseda/předsedkyně

Pedro Cabral

Předseda/předsedkyně – náhradník

Helena Cardoso

členové

Dorota Schaack

Pawel Szajkowski

Arkadiusz  Michalczyk

náhradníci

Liina Teras

Katarzyna Sztranc-Slawiczek

Datum příspěvku : 07/08/2019 - 16:43
Datum poslední aktualizace : 07/08/2019 - 16:46