Medlemmer af udvælgelseskomitéen - Specialister i juridisk analyse - jurister - polsk (PL) lovgivning

Vi minder om, at udvælgelseskomitéens arbejde og drøftelser er fortrolige, og at det er forbudt at forsøge at kontakte komitéens medlemmer, medmindre man selv er medlem af komitéen. Kun ansøgere, som benytter sig af retten til at klage, må (via EPSO), skriftligt og i henhold til procedurerne, som er fastsat i  de generelle regler for almindelige udvælgelsesprøver, fremsætte deres bemærkninger til formanden for udvælgelseskomitéen.

Formand

Pedro Cabral

Næstformand

Helena Cardoso

Medlemmer

Dorota Schaack

Pawel Szajkowski

Arkadiusz  Michalczyk

Suppleanter

Liina Teras

Katarzyna Sztranc-Slawiczek

 

Publiceret den : 07/08/2019 - 16:43
Seneste opdatering : 07/08/2019 - 16:46