Μέλη της εξεταστικής επιτροπής - Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Πολωνικό (PL) δίκαιο

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εργασίες και οι συσκέψεις της εξεταστικής επιτροπής είναι απόρρητες. Οποιοσδήποτε δεν αποτελεί μέλος της απαγορεύεται να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με μέλος της εξεταστικής επιτροπής. Μόνο οι υποψήφιοι που ασκούν το δικαίωμα προσφυγής μπορούν (μέσω της EPSO), εγγράφως και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζουν οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς, να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής.

Πρόεδρος

Pedro Cabral

Αναπληρωτής πρόεδρος

Helena Cardoso

Μέλη

Dorota Schaack

Pawel Szajkowski

Arkadiusz  Michalczyk

Αναπληρωματικά μέλη

Liina Teras

Katarzyna Sztranc-Slawiczek

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 07/08/2019 - 16:43
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 07/08/2019 - 16:46