Valikukomisjoni liikmed - Õigusalase uurimistöö spetsialistid – Juristid – Poola (PL) õigus

Tuletame teile meelde, et valikukomisjonide töö ja arutelud on konfidentsiaalsed ning kõigil, kes ei ole valikukomisjoni liikmed, on keelatud liikmetega ühendust võtta; üksnes kandidaadid, kes kasutavad neile võimaldatud kaebuse esitamise õigust, võivad (EPSO vahendusel) kirjalikult ja kooskõlas avalike konkursside üldeeskirjades sätestatud menetlustega esitada valikukomisjoni esimehele oma seisukohad.

Esimees

Pedro Cabral

Esimehe asendaja

Helena Cardoso

Liikmed

Dorota Schaack

Pawel Szajkowski

Arkadiusz  Michalczyk

Asendusliikmed

Liina Teras

Katarzyna Sztranc-Slawiczek

Avaldamise kuupäev : 07/08/2019 - 16:43
Ajakohastatud : 07/08/2019 - 16:46