Valintalautakunnan jäsenet - Oikeudellisen tutkimuksen asiantuntijat – Lakimiehet – Puolan (PL) lainsäädäntö

On syytä muistaa, että kaikkien valintalautakuntien työskentely ja keskustelut ovat luottamuksellisia, ja että kukaan valintalautakuntaan kuulumaton henkilö ei saa yrittää ottaa yhteyttä valintalautakunnan jäseniin. Ainoastaan muutoksenhakuoikeuttaan käyttävät hakijat voivat (EPSOn kautta) kirjallisesti ja avoimia kilpailuja koskevissa yleisissä säännöissä vahvistettujen menettelyjen mukaisesti esittää huomautuksensa valintalautakunnan puheenjohtajalle.

Puheenjohtaja

Pedro Cabral

Varapuheenjohtaja 

Helena Cardoso

Jäsenet

Dorota Schaack

Pawel Szajkowski

Arkadiusz  Michalczyk

Varajäsenet

Liina Teras

Katarzyna Sztranc-Slawiczek

Julkaisupäivä : 07/08/2019 - 16:43
Viimeisin päivitys : 07/08/2019 - 16:46