Atlases komisijas locekļi - Juridiskās izpētes speciālisti – juristi – Polijas (PL) tiesību akti

Atgādinām, ka visu atlases komisiju darbs un apspriedes ir konfidenciālas un neviena persona, kura nav atlases komisijas loceklis, nedrīkst mēģināt sazināties ar kādu komisijas locekli; tikai tie kandidāti, kuri izmanto pārsūdzības tiesības, ar saviem protestiem drīkst (caur EPSO) rakstiski un ievērojot procedūras, kas izklāstītas atklātos konkursus reglamentējošajos vispārīgajos noteikumos, vērsties pie atlases komisijas priekšsēdētāja.

Priekšsēdētājs

Pedro Cabral

Priekšsēdētāja aizvietotājs

Helena Cardoso

Locekļi

Dorota Schaack

Pawel Szajkowski

Arkadiusz  Michalczyk

Locekļu aizvietotāji

Liina Teras

Katarzyna Sztranc-Slawiczek

 

Publicēšanas datums : 07/08/2019 - 16:43
Atjauninājuma datums : 07/08/2019 - 16:46