Juryleden - Specialisten in juridisch onderzoek – Juristen – Pools (PL) recht

We wijzen u erop dat het werk en de beraadslagingen van alle jury’s vertrouwelijk zijn en dat het verboden is contact op te nemen met juryleden. Alleen kandidaten die gebruik maken van hun recht van bezwaar, mogen via EPSO en overeenkomstig de procedure van de algemene bepalingen betreffende algemene vergelijkende onderzoeken hun bezwaren schriftelijk kenbaar maken aan de voorzitter van de jury.

Voorzitter

Pedro Cabral

Plaatsvervangend voorzitter

Helena Cardoso

Leden

Dorota Schaack

Pawel Szajkowski

Arkadiusz  Michalczyk

Plaatsvervangende leden

Liina Teras

Katarzyna Sztranc-Slawiczek

Publicatiedatum : 07/08/2019 - 16:43
Datum update : 07/08/2019 - 16:46