Członkowie komisji konkursowej - Specjaliści w dziedzinie analiz prawnych – Prawnicy – Prawo polskie (PL)

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Pedro Cabral

Zastępca przewodniczącego 

Helena Cardoso

Członkowie

Dorota Schaack

Pawel Szajkowski

Arkadiusz  Michalczyk

Zastępcy członków

Liina Teras

Katarzyna Sztranc-Slawiczek

Data publikacji : 07/08/2019 - 16:43
Data aktualizacji : 07/08/2019 - 16:46