Člani natečajne komisije - Strokovnjaki za pravne raziskave – Pravniki – Poljsko (PL) pravo

Opozarjamo, da so delo in odločitve natečajne komisije zaupni in da je osebam, ki niso članice komisije, prepovedano, da kakor koli poskušajo stopiti v stik s člani komisije; samo kandidati, ki uveljavljajo pravico do pritožbe, lahko (prek urada EPSO) pisno in v skladu s postopki, določenimi v Splošnih pravilih za javne natečaje, predložijo svoje pripombe predsedujočemu natečajne komisije.

Predsedujoči

Pedro Cabral

Namestnik predsedujočega

Helena Cardoso

Člani

Dorota Schaack

Pawel Szajkowski

Arkadiusz  Michalczyk

Nadomestni člani

Liina Teras

Katarzyna Sztranc-Slawiczek

 

Datum objave : 07/08/2019 - 16:43
Datum posodobitve : 07/08/2019 - 16:46