Uttagningskommitténs medlemmar - Specialister på rättsutredningar – Jurister – polsk lagstiftning (PL)

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Pedro Cabral

Ställföreträdande ordförande

Helena Cardoso

Medlemmar

Dorota Schaack

Pawel Szajkowski

Arkadiusz  Michalczyk

Ställföreträdande medlemmar

Liina Teras

Katarzyna Sztranc-Slawiczek

Publicerat den : 07/08/2019 - 16:43
Senaste uppdatering : 07/08/2019 - 16:46